Nevroloqiya

Nevrologiya-tibbin mərkəzi və periferik sinir sistemi xəstəliklərinin diaqnostika, müalicə və profilaktikası ilə məşğul olan sahəsidir.
Nevrologiya şöbəsində yüksək ixtisaslı ,təcrübəli həkim-nevropatoloqlar  Dr. Nilufər Rəhimova Dr.Zaur Yusifov tərəfindən bütün nevroloji xəstəliklər müayinə və  müalicə olunur:

 • Mərkəzi Sinir Sisteminin iltihabi xəstəlikləri

 • Sinir sisteminin damar xəstəlikləri:

 • M.S.S.-in demiyelinizasiya və ekstrapiramid patologiyaları

 • Vertebro-nevroloji patologiya:

 • Vegetativ sinir sisteminin xəstəlikləri:

 • Miqren. Müxtəlif baş ağrıları. Baş gicəllənmələri. Yuxu pozulmaları, yuxusuzluq

 • İnsultdan sonrakı vəziyyətlər (hemiparezlər)

 • Nevrasteniya, nevrozlar, qorxu və həyəcan halları

 • Epilepsiya

 • Nevroinfeksiyaların fəsadları və qalıqları

 • Sinir sistemin travmaları və onların qalıqları

 • Proqressiv əzələ distrofiyalar. Miopatiyalar.
  Şöbədə nevroloji xəstəliklərin dəqiq diaqnostikası üçün aşağıdakı müayınə üsullarından istifadə edilir

 • EEQ

 • Yuxu və vertebral arteriyaların doppler USM-i

 • Kompyuter tomoqrafiya

 • Rentgen müayinəsi

 • Bütün laborator analizlər (qanın və sidiyin ümumi müayinəsi, kaoquloqramma, qanda və sidikdə şəkər təyini, lipid müayinəsi, mikroelementlərin təyini, biokimyəvi analizlər, bütün infeksiya və hormonların təyini və s)